top of page

Doradztwo

Doradztwo eksperta LMI służy jak kompas wskazujący kierunek, by sprawnie poruszać się w gąszczu zagadnień HR. Doradca zapewnia wskazówki pomocne w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań, jakie pojawiają się w miejscu pracy.

Obszary doradztwa:

Zaangażowanie pracowników – jak zapewnić utrzymanie motywacji?
 

Każdy pracownik chce się czuć doceniony i obdarzony szacunkiem. Każdy chce wiedzieć, że jego praca ma znaczenie, a jego zdanie jest dla pracodawcy ważne. Są to elementy konieczne do zaangażowania się pracowników, co z kolei bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową i rentowność firmy, umacnia lojalność klientów, poprawia efektywność i przyczynia się do utrzymania talentów w organizacji. Mimo to, obecnie zaledwie około 1/3 pracowników w Polsce jest w pełni zaangażowana. Zachodzi pytanie: jak to zmienić? Doradca LMI pomaga stworzyć takie środowisko pracy, które wzmacnia motywację i zaangażowanie. W rezultacie pracownicy stają się bardziej wydajni i oddani organizacji, którą współtworzą.

Efektywność procesów HR i prawo pracy (z udziałem Partnerów LMI)
 

Prawidłowo wdrożone procesy HR warunkują efektywność w miejscu pracy. Organizacje, które korzystają z najlepszych praktyk HR są w stanie rozwinąć kulturę organizacyjną sprzyjającą innowacyjności i elastyczności, co pozwala utrzymać przewagę konkurencyjną. Doradca LMI może pomóc wdrożyć najnowsze, sprawdzone już praktyki, co pomoże osiągnąć zamierzone cele.

LMI oferuje doradztwo z zakresu prawa pracy we współpracy ze swoimi Partnerami, z włączeniem opracowania dokumentacji kadrowej.

 

Wsparcie HR w okresie zmian
 

Żyjemy w czasach ciągłych zmian i nieprzewidywalności, co wpływa na sposób zarządzania organizacjami. Ograniczenia na rynku pracy, ekonomiczna niepewność, szybki rozwój nowych technologii i globalizacja są głównymi czynnikami, które będą kształtować miejsca pracy oraz samą profesję HR w nadchodzących latach.
Już dzisiaj, jak podają najnowsze raporty SHRM, do najbardziej krytycznych zagadnień HR należą zaangażowanie pracowników, rozwój liderów następnej generacji, konkurencyjne wynagradzanie, walka o talenty i ich utrzymanie.
Doradcy LMI pomogą Ci opracować najbardziej adekwatne rozwiązania o charakterze strategicznym. Bazując na wzajemnym zaufaniu, klienci LMI mogą skonsultować się w dowlonej kwestii, a następnie wcielić w życie potrzebne zmiany, zarekomendowane przez doradcę.

bottom of page