top of page

Audyt

Każdy lider chce widzieć, jak jego organizacja się rozwija. Każda organizacja to system zależny od wszystkich części składowych. Sukces całości jest możliwy tylko wtedy, gdy osoby zarządzające oraz pracownicy razem dążą do wspólnego celu.


Audyt oferowany przez LMI analizuje istniejące wyzwania i pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania. Podczas audytu analizujemy między innymi stopień zaangażowania pracowników.

Metodologia obejmuje krótkie rozmowy z personelem w celu uzyskania informacji o:

  • Ustalonych strategiach, które mają na celu rozwinięcie efektywności organizacji poprzez procesy HR

  • Inwestycjach podjętych na edukację i rozwój pracowników, potrzebnych do osiągnięcia celów organizacji 

  • Równości szans osób zatrudnionych w dostępie do możliwości rozwoju

  • Postępie na ścieżce rozwoju każdego z pracowników i wkładzie całej kadry w rozwój organizacji

bottom of page