top of page

Kurs przygotowujący do certyfikacji SHRM

Certyfikat SHRM jest potwierdzeniem posiadania najwyższej jakości wiedzy HR, zgodnej z międzynarodowymi standardami. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z podniesieniem profesjonalnych kompetencji i otwiera nowe możliwości zatrudnienia.

Cel: Przygotowanie do egzaminu SHRM-CP (SHRM – Certified Professional ), który odbywa się w maju i grudniu każdego roku.

Uczestnicy kursu: profesjonaliści HR, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności, jak również uzyskać potwierdzenie kwalifikacji uznawanych międzynarodowo.

Czas trwania: 40 godzin warsztatowych plus około 100 – 300 godzin czasu przeznaczonego na przygotowania i naukę własną. 
Zajęcia warsztatowe odbywają się w 2 weekendy, w odstępie miesięcznym ( 2 x 2 x 10 godz.).


Koszt kursu: 8,000 PLN netto / Koszt Certyfikatu SHRM wliczony w cenę kursu.


Prowadzący: wysoko wykwalifikowani trenerzy SHRM i LMI.


Kurs dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Kurs koncentruje się na rozwinięciu zagadnień :

 1. Stale rosnącej roli menedżerów HR w organizacjach

 2. Kluczowej wagi zarządzania HR w biznesie i w społeczeństwie

 3. Różnorodnych ról HR menedżera i związanych z nimi kompetencji

 4. Cech efektywnego zarządzania HR

 

Sylabus

 • Przyszłość rynku pracy (The Future of Work); przyszłość zawodu HR; zarys obecnych oraz przyszłych wymagań i wyzwań wobec pracowników HR

 • Wprowadzenie do bazy wiedzy i kompetencji SHRM / SHRM Body of Competency and Knowledge™ (BoCK)

 • Kompleksowe kompetencje HR

 • Przywództwo

 • Świadomość biznesowa

 • Rozmowa oceniająca

 • Zarządzanie relacjami

 • Wpływ globalizacji i kultury organizacyjnej na efektywność

 • Wiedza HR: Kapitał ludzki / Organizacja / Miejsce pracy

bottom of page